HotLogo

NẠP THẺ MINEHOT

Tài khoản
Máy chủ
Loại thẻ
Mệnh giá
Số serial
Mã thẻ

LỊCH SỬ NẠP THẺ

Tài khoản Server Mạng Seri Mệnh giá thẻ Trạng thái Ngày nạp
***_2k2 MIZU MOBIFONE *****5000045829 50000 Thẻ đúng 2 tuần trước
***_2k2 MIZU MOBIFONE *****coi nó làm farm sao làm i chang là đc 50000 Thẻ sai 2 tuần trước
***_2k2 MIZU MOBIFONE *****5000011305 50000 Thẻ đúng 2 tuần trước
***oon2k4 MIZU GATE ***** 1000000 Thẻ sai Một tháng trước
***iadepzai123 MIZU VIETTEL ***** 10000 Thẻ sai 2 tháng trước
***e1992_6 MIZU VIETTEL *****999999999992 1000000 Thẻ sai 2 tháng trước
***tember MIZU VINAPHONE *****21309812938 10000 Thẻ sai 2 tháng trước
***glamthaibao MIZU VIETTEL *****44 30000 Thẻ sai 2 tháng trước
***B_123 MIZU VIETTEL *****5645656 20000 Thẻ sai 3 tháng trước
***ngElsu MIZU GATE ***** 200000 Thẻ sai 3 tháng trước