HotLogo

NẠP THẺ MINEHOT

Tài khoản
Máy chủ
Loại thẻ
Mệnh giá
Số serial
Mã thẻ

LỊCH SỬ NẠP THẺ

Tài khoản Server Mạng Seri Mệnh giá thẻ Trạng thái Ngày nạp
***ongngo MIZU VIETTEL *****523541277 20000 Thẻ đúng 2 tuần trước
***nhlong mizu VIETTEL *****0191518 10000 Thẻ sai 3 tuần trước
***ecaft12_vn MIZU VIETTEL *****829541109 20000 Thẻ đúng 2 tháng trước
***Ka MIZU VNMOBI *****nhs1tg 50000 Thẻ sai 2 tháng trước
***Ka MIZU MOBIFONE ***** 200000 Thẻ sai 2 tháng trước
***_2k2 MIZU MOBIFONE *****5000045829 50000 Thẻ đúng 3 tháng trước
***_2k2 MIZU MOBIFONE *****coi nó làm farm sao làm i chang là đc 50000 Thẻ sai 3 tháng trước
***_2k2 MIZU MOBIFONE *****5000011305 50000 Thẻ đúng 3 tháng trước
***oon2k4 MIZU GATE ***** 1000000 Thẻ sai 4 tháng trước
***iadepzai123 MIZU VIETTEL ***** 10000 Thẻ sai 4 tháng trước