HotLogo

NẠP THẺ MINEHOT

Tài khoản
Máy chủ
Loại thẻ
Mệnh giá
Số serial
Mã thẻ

LỊCH SỬ NẠP THẺ

Tài khoản Server Mạng Seri Mệnh giá thẻ Trạng thái Ngày nạp
***bolachihihi MIZU GATE *****876783 30000 3 ngày trước
***af_ MIZU VINAPHONE *****325102569 50000 Thẻ đúng Một tuần trước
***te_ MIZU VIETTEL *****180829888 10000 Thẻ đúng Một tuần trước
***te_ MIZU VIETTEL *****098231775 50000 Thẻ đúng Một tuần trước
***n742 MIZU VIETTEL *****8661102173 20000 Thẻ đúng 2 tuần trước
***n742 MIZU VIETTEL *****866114887 20000 Thẻ đúng 2 tuần trước
***n742 MIZU VIETTEL *****866114887 20000 Thẻ sai 2 tuần trước
***rko MIZU VIETTEL *****100526501 50000 Thẻ đúng 2 tuần trước
***_Not_Dog MIZU VIETTEL *****711149943 50000 Thẻ đúng 2 tuần trước
***_Not_Dog MIZU VIETTEL *****530646431 20000 Thẻ đúng 2 tuần trước