HotLogo

NẠP THẺ MINEHOT

Tài khoản
Máy chủ
Loại thẻ
Mệnh giá
Số serial
Mã thẻ

LỊCH SỬ NẠP THẺ

Tài khoản Server Mạng Seri Mệnh giá thẻ Trạng thái Ngày nạp
***203 MIZU VIETTEL *****225513059 20000 Thẻ sai 2 ngày trước
***11 mizu VIETTEL ***** 10000 Thẻ sai 2 tuần trước
***11 mizu VIETTEL ***** 10000 Thẻ sai 2 tuần trước
***11 mizu VIETTEL ***** 10000 Thẻ sai 2 tuần trước
***11 mizu VIETTEL ***** 10000 Thẻ sai 2 tuần trước
***boica_zz MIZU GATE ***** 1000000 Thẻ sai 2 tuần trước
***9k MIZU VIETTEL *****963844044 20000 Thẻ đúng 2 tuần trước
***9k mizu VIETTEL *****963844050 20000 Thẻ đúng 2 tuần trước
***9k MIZU VIETTEL ***** 20000 Thẻ sai 2 tuần trước
***no1 MIZU VNMOBI ***** 1000000 Thẻ sai 2 tuần trước