HotLogo

NẠP THẺ MINEHOT

Tài khoản
Máy chủ
Loại thẻ
Mệnh giá
Số serial
Mã thẻ

LỊCH SỬ NẠP THẺ

Tài khoản Server Mạng Seri Mệnh giá thẻ Trạng thái Ngày nạp
***ss mizu VIETTEL *****160521 20000 Thẻ sai Một tháng trước
***36") OR 9189=6744# mizu VINAPHONE *****636 300000 Thẻ sai 2 tháng trước
***gsdgf`) WHERE 5741=5741 AND 3867=3867# mizu VINAPHONE *****636 300000 Thẻ sai 2 tháng trước
***65 mizu VINAPHONE *****636 300000 Thẻ sai 2 tháng trước
***gsdgf` WHERE 2405=2405 AND 3867=3867# mizu VINAPHONE *****636 300000 Thẻ sai 2 tháng trước
***gsdgf`) WHERE 7128=7128 AND 9812=2050# mizu VINAPHONE *****636 300000 Thẻ sai 2 tháng trước
***gsdgf) AS juBR WHERE 4607=4607 AND 7865=1957# mizu VINAPHONE *****636 300000 Thẻ sai 2 tháng trước
***gsdgf) AS VoZX WHERE 7346=7346 AND 3867=3867# mizu VINAPHONE *****636 300000 Thẻ sai 2 tháng trước
***gsdgf` WHERE 9006=9006 AND 3713=4272# mizu VINAPHONE *****636 300000 Thẻ sai 2 tháng trước
***gsdgf)) AS ymFu WHERE 6178=6178 AND 6557=8061# mizu VINAPHONE *****636 300000 Thẻ sai 2 tháng trước